BIURO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

MOTOADMIN

O NAS
about img 1

Usługi

Administracja

 • Przygotowywanie, zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz informowanie o wynikach współlokatorów.
 • Przygotowywanie dokumentacji, uchwał i obsługa przed i po zebraniach, a także informowanie o toku zebrania nieobecnych właścicieli.
 • Planowania remontów, realizacja przetargów, zlecanie wykonywania modernizacji i napraw.
 • Dopilnowywanie i zlecanie przeglądów okresowych i technicznych w budynku.
 • Nadzorowanie prawidłowości wykonywania prac modernizacyjnych, konserwacyjnych i remontowych wynikających z umów i zleceń.
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz przeprowadzanie przeglądów okresowych wymaganych Prawem Budowlanym.
 • Negocjowanie jak najlepszych warunków z dostarczycielami usług.

Usługi

Administracja

 • Dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi firmami natychmiastowe reagowanie w przypadku wystąpienia awarii instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych.
 • Prowadzenie dokumentacji prawnej Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Pisanie przed sądownych wezwań do zapłaty.
 • Pisanie pozwów do sądu.
 • Przygotowywanie porozumień przed sądownych za zgodą zarządu.
 • Zlecanie prac dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie wspólnoty.
 • Dbanie o bezpieczeństwo lokatorów.
about img 2
about img 1

Usługi

Księgowość

 • Prowadzenie księgowości wymaganej przepisami.
 • Regulowanie świadczeń.
 • Rozlicznie podatków.
 • Rozlicznie umów z dostawcami mediów w lokalach właścicieli.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
 • Rozlicznie wspólnoty z Urzędem Skarbowym.
 • Naliczanie i rozliczanie opłat oraz bieżąca kontrola finansów Wspólnoty.
 • Kontrola środków finansowych nieruchomości - możliwość dokonywania wszelkich dyspozycji z konta bankowego Wspólnoty tylko za podpisem członka Zarządu.

Usługi

Inne

 • Zmniejszanie kosztów utrzymania nieruchomości.
 • Określenie strategii rozwoju nieruchomości.
 • Współpracę z radcą prawnym.
 • Korzystne warunki współpracy, usługa zarządzania 0,50gr za m2 powierzchni budynku (przy większej ilości budynków do negocjacji), przy budynkach do 500m2 opłata stała 350zł.
about img 2

KLIENCI

NIERUCHOMOŚCI

h/dobę

DOSTĘPNOŚĆ

MOTOADMIN

BIURO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Magdalena Olczak
89-200 TUR ul. Bydgoska 13/2

Kontakt

kontakt@motoadmin.pl

507 108 233
52 329 22 17